10 ข้อคิดในการตั้งชื่อ thesis

1. ชื่อนั้นสำคัญไฉน? สำคัญมากเพราะเป็นจุดแรกที่ผู้อ่าน ผู้ค้นคว้า หรือ ผู้ที่สนใจ จะได้ทำความรู้จักกับงานวิจัยของคุณ

2. ชื่อต้องสะท้อนเนื้อหาหลักของงานวิจัย สอดคล้องกับคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย แน่นอนว่า เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนเนื้อหาการวิจัย ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วย

3. ตรงประเด็น สั้น กระชับ ได้ใจความ สามารถสรุปรวบยอดสิ่งที่ทำทั้งหมด

4. ทุกคำที่ปรากฎในชื่อเรื่องมีความสำคัญ ต้องเข้าใจในความหมายของทุกคำเป็นอย่างดี

5. ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย ประเด็นหลักของงานวิจัย และประเด็นย่อยอื่นๆ ที่จะช่วยในการขยายความ เช่น ทฤษฎี หรือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ พื้นที่ หรือ กลุ่มประชากรที่ศึกษา

6. ส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาเชิงวิชาการ แต่สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจ อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องต้องยังคงสะท้อนเนื้อหาหลักของงานวิจัยอยู่

7. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่มีความลึกลับ ซ่อนเร้น ชื่อควรมีการอธิบายที่ชัดแจ้งอยู่ในตัวเอง ตรงไปตรงมาที่สุด

8. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อ อักษรย่อ คำย่อ ต่างๆ

9. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ก้าวร้าว หยาบคาย หรือ เป็นไปเพื่อโจมตีบุคคลอื่น

10. ตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย ชื่อเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลดคำ เพิ่มคำ หรือ แม้แต่การเปลี่ยนชื่อเรื่อง ไม่มีคำว่าผิด เพราะทุกเส้นทาง คือ การเรียนรู้และเจริญเติบโต…


#justaphd

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s