9ขั้นตอนที่พึงระวัง ที่อาจนำสู่ความล้มเหลวของการเรียนปริญญาเอก

ไม่มีใครอยากล้มเหลวกับการเรียนปริญญาเอก เพราะเมื่อได้ตัดสินใจเริ่มต้น ใครๆก็อยากเดินไปให้ถึงปลายทางของความสำเร็จ 
บนเส้นทางนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ

หากประสบความสำเร็จก็เพราะตัวเอง และหากไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะตัวเอง 

กล้าหาญและยอมรับ เพราะการกล่าวโทษไปที่ผู้อื่นสะท้อนความอ่อนแอภายใน 

รับผิดชอบสิ่งที่ตนเองตัดสินใจตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง


เมื่อทราบหลักการสำคัญของการเรียนในระดับสูงสุดนี้ ที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” แล้ว

ลองมาดู “9ขั้นตอนที่พึงระวัง ที่อาจนำสู่ความล้มเหลวของการเรียนปริญญาเอก
1. ผู้เรียนไม่รู้จัก ไม่เข้าใจธรรมชาติของการเรียนปริญญาเอก ประเมินการเรียนปริญญาเอกไว้ “ต่ำ” หรือ “สูง” เกิน “ความเป็นจริง” 

2. ตัดสินใจเรียนในขณะที่มีภาระงานประจำ ครอบครัว และอื่นๆ มากมายล้นตัว หรือ มองการเรียนปริญญาเอกเป็นเพียงงานอดิเรก

3.ไม่ริเริ่ม ขวนขวาย ด้วยตนเอง รอคำสั่งจากอาจารย์เหมือนการเรียนในระดับอื่นๆที่ผ่านมา

4.ขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา

5.หวังพึ่งพาผู้อื่นอยู่เป็นนิจ 

6.ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความล้มเหลวไม่ว่าเล็กหรือ ใหญ่ของตัวเอง ที่เป็นเรื่อง ปกติ และแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย

7.ไม่เข้าใจจังหวะและลีลาของการเรียนปริญญาเอก อยาก “เร่ง” จบให้ “เร็ว” หรือ “ยืด” ไปจน “ช้า” เกิน

8. ยึดติดกับความคิดแบบผิดๆ เช่น คิดว่าตัวเอง “รู้” ทั้งๆ ที่ “ไม่รู้” หรือคิดว่าตัวเอง “ไม่รู้” ทั้งๆที่ “รู้” 

9. หากจะต้องเจอกับ “ความล้มเหลว” เข้าจริงๆ ยอมรับให้ได้ว่า ความล้มเหลวนั้นเป็นแค่ “แผล” ไม่ใช่ “รอยสักถาวร” ที่จะคงอยู่ตลอดไป

และท้ายที่สุด …ปริญญาเอกก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

#ก็แค่ปริญญาเอก

10 ข้อคิดในการตั้งชื่อ thesis

1. ชื่อนั้นสำคัญไฉน? สำคัญมากเพราะเป็นจุดแรกที่ผู้อ่าน ผู้ค้นคว้า หรือ ผู้ที่สนใจ จะได้ทำความรู้จักกับงานวิจัยของคุณ

2. ชื่อต้องสะท้อนเนื้อหาหลักของงานวิจัย สอดคล้องกับคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย แน่นอนว่า เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนเนื้อหาการวิจัย ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วย

3. ตรงประเด็น สั้น กระชับ ได้ใจความ สามารถสรุปรวบยอดสิ่งที่ทำทั้งหมด

4. ทุกคำที่ปรากฎในชื่อเรื่องมีความสำคัญ ต้องเข้าใจในความหมายของทุกคำเป็นอย่างดี

5. ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย ประเด็นหลักของงานวิจัย และประเด็นย่อยอื่นๆ ที่จะช่วยในการขยายความ เช่น ทฤษฎี หรือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ พื้นที่ หรือ กลุ่มประชากรที่ศึกษา

6. ส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาเชิงวิชาการ แต่สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจ อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องต้องยังคงสะท้อนเนื้อหาหลักของงานวิจัยอยู่

7. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่มีความลึกลับ ซ่อนเร้น ชื่อควรมีการอธิบายที่ชัดแจ้งอยู่ในตัวเอง ตรงไปตรงมาที่สุด

8. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อ อักษรย่อ คำย่อ ต่างๆ

9. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ก้าวร้าว หยาบคาย หรือ เป็นไปเพื่อโจมตีบุคคลอื่น

10. ตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย ชื่อเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลดคำ เพิ่มคำ หรือ แม้แต่การเปลี่ยนชื่อเรื่อง ไม่มีคำว่าผิด เพราะทุกเส้นทาง คือ การเรียนรู้และเจริญเติบโต…


#justaphd

การตัดสินใจเรียนปริญญาเอก

…เพราะการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
…เพราะการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกต้องมาจากแรงจูงใจภายในตัวเอง

…เพราะการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกต้องมาพร้อมความมุ่งมั่นที่เพียงพอ

…เพราะการเรียนปริญญาเอก ไม่ใช่เรื่องของ “ความสามารถ” แต่เป็นเรื่องของ “ความอยาก” และ “ความมั่นใจ” ลึกๆ ของผู้เรียน ว่า จะสนุกและเต็มที่กับการเรียนรู้ครั้งนี้ และจะพาตัวเอง “รอด” ไปถึงฝั่งฝันได้

อย่าลืมตรวจสอบ ความ “อิน” อย่างเต็มร้อย ในสิ่งที่ตัวเองเลือกจะ “ลงทุน” นะคะ 

#justaphd

แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร


“เพชร” คือ ผลึกที่บริสุทธิ์ของคาร์บอน 
ที่ถูกความร้อนและความกดดันสูง บีบอัด

และปรับโครงสร้างใหม่ 

จนกลายเป็นผลึกที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวด 

ในขณะที่ผ่านแรงอัดอย่างหนักเป็นเวลานาน

คาร์บอน ที่สามารถ “ผ่าน” ออกมาได้ 

โดยไม่แตกไปเสียก่อน 

จะกลายเป็น “เพชร” ที่มีค่ามาก 

เปรียบเช่น นักศึกษาปริญญาเอกทุกคน 

ที่กำลังผ่านกระบวนการ บีบ อัด กดดัน 

และปรับโครงสร้างใหม่ 

จงลุกขึ้นมาเข้มแข็ง และ “ผ่าน” 

เพื่อกลายเป็นเพชรที่แข็งแกร่งและส่องประกาย 

คำสำคัญสำหรับผู้เรียนปริญญาเอกในวันนี้ คือ…

แพ้เป็นถ่าน “ผ่าน” เป็นเพชร

พูดให้น้อย ต่อยให้หนัก ทำให้เยอะ 

ถลกแขนเสื้อ แล้วลองลุยดู “อีก” สักตั้ง 

#เพจก็แค่ปริญญาเอก #JustaPhD #ปโทก็เช่นกัน

วิชาชีวิต


วิชาชีวิต คือ วิชาที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตและบางทีต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้ 

การเรียนปริญญาเอก 

เป็นเวทีหนึ่งที่เปิดสอนวิชาชีวิตอย่างเข้มข้น 

มองให้เห็นว่าตัวเองกำลังฝึกฝนและเรียนรู้วิชานี้อยู่

ความสามารถในการจัดการกับความทุกข์ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ในวันที่อะไรๆก็ไม่เป็นใจ คือ วิชาบังคับ

ให้ความสำคัญ และ ฝ่าฟันให้ผ่าน…

ปัญญาและจิตใจที่ผ่านการเคี่ยวกรำ

จนเกิดความแกร่งอยู่ภายใน 

คือ ความ “คุ้มค่า” ของการเรียนปริญญาเอก 

#เพจก็แค่ปริญญาเอก #JustaPhD

Credit photo: flickr/ Sarah Mccay