เหตุและผล

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนมีเหตุที่มา
สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็น “ผล” จาก “เหตุ” ในขณะก่อนหน้า
ผลที่ดีเกิดจากเหตุที่ดี
ผลที่ไม่ดีเกิดจากเหตุที่ไม่ดี
การแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นนั้น ต้อง “รู้” ถึง “เหตุ” ก่อน
และบางทีการ “รู้” หมายถึง การ “ยอมรับ”
เรา “ยอมรับ” ได้ไหมที่จะ “รู้” ว่า
…ที่อาจารย์ติติงงานจนต้องปรับแก้ไข
…ที่กรรมการวิจารณ์งานจนไม่ผ่าน ฯลฯ
ล้วนมีเหตุที่มา…
เพราะคนอื่น
หรือ
เพราะตัวเราเอง
การชี้เหตุ “ไม่ดี” ไปที่คนอื่นเป็นเรื่อง “ง่าย”
การชี้เหตุ “ไม่ดี” มาที่ตัวเราเองเป็นเรื่อง “ยาก”
ใจที่เข้มแข็งและมีกำลังเท่านั้นถึงจะทำเรื่อง “ยาก” นี้ได้
คนที่ฝึกใจให้เข้มแข็ง มีกำลัง ยอมรับที่จะมองกลับมา และแก้ไขที่ “เหตุของตัวเอง” ได้คือ ผู้สำเร็จ
เพราะในความเป็นจริง การแก้ไขที่ “เหตุของตัวเอง” เป็นการแก้ไขที่ “ง่าย” และ” ตรงประเด็น” ที่สุด
การแยก “เหตุ” ออกมาจาก “ตัวตน” แล้วจัดการไปที่ “เหตุ” เป็นเรื่องสมเหตุสมผล
ฝึกใจให้เข้มแข็งและมีกำลังพอเพียงที่จะ “แยก” “รู้” “ยอมรับ” และ ปรับปรุงแก้ไขไปที่ “เหตุ” นั้น
รวมถึงเมื่อรู้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุที่มา ทุกขณะของปัจจุบัน จึงควรตั้งใจทำให้ดีที่สุด
หมั่นสร้างเหตุที่เหมาะสมในทุกขณะ และวันหนึ่งจะพบว่า ผลแห่งความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกล…


#justaphd

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s