‪‎Facts and Figures‬ ‪::: ‎Oxford University‬ ‪:::

22 1. มหาวิทยาลัย Oxford เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เริ่มการเรียนการสอนในปี 1096 หลังจาก University of Bologna (1088) ประเทศอิตาลี และ University of Paris, ประเทศฝรั่งเศส

2. มหาวิทยาลัย Oxford เป็นมหาวิทยาลัยแบบ collegiate ประกอบไปด้วยส่วนกลาง (ที่มีอำนาจดูแลคณะวิชา ศูนย์วิจัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์) และ 38 colleges ที่มีอำนาจปกครองตัวเอง มีงบประมาณของตัวเอง เป็นอิสระจากส่วนกลาง

3. นักศึกษาทั้งระดับต่ำกว่าบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตศึกษาจะได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ คณะวิชา (departments) และ colleges หลังจากส่วนกลางรับนักศึกษาเข้ามาแล้ว แต่ละ college จะเลือกและรับนักศึกษาเข้าไปอยู่ใน college ของตัวเอง ในส่วนของ college จะดูแลเรื่องที่พัก อาหาร ห้องสมุด กีฬา กิจกรรมทางสังคม รวมถึง tutorial teaching ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย แต่ละ college มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ระบบ college นี้ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย Oxford เป็นศูนย์รวมนักศึกษาและอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาให้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่แตกต่างจากคณะวิชาที่เน้นเฉพาะด้านวิชาการ

4. มหาวิทยาลัย Oxford มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (graduate programmes) มากกว่า 300 หลักสูตร

5. ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Oxford มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 22,348 คน แบ่งเป็นระดับต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา 11,703 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 10,173 คน

6. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 140 ประเทศทั่วโลก 5 ลำดับแรก มาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,437), จีน (920), เยอรมันนี (830), แคนาดา (403) และอินเดีย (373)

7. ปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศไทย 70 คน ศึกษาระดับต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา 18 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 51 คน และอื่นๆ อีก 1 คน

8. สถิติการรับเข้าเรียนเมื่อปี 2012-2013 จำนวนใบสมัครเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 19,969 ใบ มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนทั้งหมด 4,623 คน คิดเป็นร้อยละ 23

9. ในปีการศึกษา 2015-2016 มหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาแบบเต็ม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 950 ทุน

10. ชุดยูนิฟอร์มดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “subfusc” นักศึกษาจะต้องใส่ในพิธีแรกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ช่วงฤดูกาลสอบ รับปริญญา และในพิธีการสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย ล่าสุดเมื่อพฤษภาคม 2015 มีการทำ referendum เกี่ยวกับการใส่ชุด“subfusc” เข้าสอบ นักศึกษาลงคะแนน vote ท่วมท้น เห็นด้วยให้คงไว้ซึ่งการใส่ยูนิฟอร์มเพื่อเข้าสอบ

11. กำหนดให้ติดดอกคาร์เนชั่น ที่ “subfusc” เวลาเข้าสอบ โดยกำหนดความหมายให้ติด ดอกสีขาว สำหรับการสอบครั้งแรก ดอกสีแดง สำหรับการสอบครั้งสุดท้าย และ ดอกสีชมพูสำหรับการสอบครั้งอื่นๆ

12. มหาวิทยาลัย Oxford มีระบบห้องสมุดที่ใหญ่และดีที่สุดในอังกฤษ มีจำนวนห้องสมุดรวมกันมากกว่า 100 ห้องสมุด ห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุด คือ the Bodleian (ใช้ถ่ายทำเรื่อง Harry Potter) ก่อตั้งขึ้นในปี 1602 เป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก British Library บรรจุหนังสือมากกว่า 11 ล้านเล่ม โดยชั้นวางหนังสือยาวรวมกันกว่า 250 กิโลเมตร ห้องสมุดแห่งนี้ยังมีหนังสือใหม่เข้ามากว่า 5,200 เล่มต่อสัปดาห์

13. มหาวิทยาลัย มี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (university press) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจาก Cambridge University Press

14. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Oxford ใช้เวลาในการเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 40 มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศอังกฤษ แต่ก็ยังมีเวลาในการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายใต้สโลแกน Work hard, play hard

15. มหาวิทยาลัยมีจำนวนชมรมมากกว่า 400 ชมรม มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมตามความสนใจ ชมรม Quidditch (ควิดดิช) เป็นอีกชมรมที่เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่อง Harry Potter

16. ประชากรเมือง Oxford มีทั้งหมดประมาณ 150,000 คน หนึ่งในสี่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย Oxford และ Oxford Brookes สองมหาวิทยาลัยของเมือง

17. ผู้นำของโลกมากกว่า 30 คนเรียนจบที่นี่ เช่น บิล คลินตัน, ออง ซาน ซูจี, และ อินทิรา คานธี (ฮิวจ์ แกรนท์ ก็จบจากที่นี่ ^^)

18. นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษจำนวน 26 คน เรียนจบจากที่นี่ รวมถึง เดวิด คาเมรอน คนปัจจุบัน

ox8

ox7

Cr: www.ox.ac.uk; www.telegraph.co.uk; www.oushop.com

‪#‎JustaPhD‬ ‪#‎ก็แค่ปริญญาเอก‬

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s