ดร. ณัฐนันท์ พรหมสุข ::: คอลัมน์แขกรับเชิญ ::: คุยเรื่องเรียนด๊อกเตอร์กับด๊อกเตอร์

วันนี้ เพจก็แค่ปริญญาเอก มีความยินดีที่ได้มีโอกาสพูดคุย … อ่านเพิ่มเติม ดร. ณัฐนันท์ พรหมสุข ::: คอลัมน์แขกรับเชิญ ::: คุยเรื่องเรียนด๊อกเตอร์กับด๊อกเตอร์