ว่าด้วยเรื่องบรรณานุกรม

14212171_1766790200244381_7898073516573962191_n

บรรณานุกรม คือ รายการหนังสือที่ได้รับการอ่านและใช้ในวิทยานิพนธ์ โดยปกติจะปรากฏอยู่ท้ายเล่ม

บรรณานุกรมมีความสำคัญมาก

ในการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ กรรมการบางคนเลือกที่จะตรวจสอบบรรณานุกรมเป็นอันดับแรก

เพราะไม่มากก็น้อย ความคิดและตัวตนของผู้ทำ และของวิทยานิพนธ์ มาจากรายการของสิ่งที่อ่าน

บรรณานุกรมจึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความคิดและตัวตนของผู้ทำ และของวิทยานิพนธ์

หนังสือทุกเล่ม บทความทุกเรื่อง และงานเขียนทุกบท ที่อ่าน จะค่อยๆ ประกอบสร้างขึ้น และเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์

ทุกเล่ม ทุกเรื่อง และทุกบทที่เลือกอ่านจึงมีความสำคัญ

ไม่ใช่อะไรก็ได้ แต่ต้องอะไรก็ได้ที่ “ใช่” เท่านั้น

อาหารอร่อยต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี ส่วนการปรุงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน

วิทยานิพนธ์ที่ดีและมีคุณภาพ ผู้เขียนต้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบ บวกกับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็น

วันนี้ บรรณานุกรมท้ายเล่ม สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ และวิทยานิพนธ์ของคุณ

จะเลือกเป็นความ…

ล้าสมัย หรือ ร่วมสมัย
คับแคบ หรือ กว้างขวาง
ตื้นเขิน หรือ ลึกซึ้ง

สุดท้าย เนื้อหา ความคิด และตัวตนของวิทยานิพนธ์ มาจากสิ่งที่เราอ่าน และสิ่งที่เราเป็น

ใส่ใจกับ “สิ่งที่อ่าน” อีกสักนิด และกับ “การทำวิทยานิพนธ์” อีกสักหน่อย

เพราะ “You are what you read”

และท้ายที่สุด “The thesis is what you are”

#justaphd

Cr photo: www.formatgenerator.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s