‎International Conference‬ ::: ‪tips & ‪‎information

trr1. หน้าที่สำคัญหนึ่งของนักวิจัย คือ การนำองค์ความรู้ที่ค้นพบไปเผยแพร่ให้กับชุมชนนักวิชาการที่มีความสนใจในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน หนึ่งในวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ คือ การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีการจัดอยู่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ www.conferencealerts.com แหล่งรวบรวมข้อมูลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งแยกตามหัวข้อการประชุม สาขาวิชา และ ประเทศเจ้าภาพ ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลการจัดประชุมยาวไปจนถึงปลายปี ค.ศ. 2016 แล้ว

3. การสมัครเข้าร่วมเสนอผลงาน ให้ตรวจสอบเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละการประชุม โดยส่วนใหญ่ ผู้วิจัยต้องเริ่มจากการส่งบทคัดย่อ (Abstract) ไปให้คณะกรรมการจัดการประชุมพิจารณา ซึ่งการพิจารณาจะถูกกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าที่ประชุมเห็นว่าเป็นงานที่ตรงกับหัวข้อการประชุมและน่าสนใจ ก็จะส่งจดหมายตอบรับมา

4. ต่อจากนั้นผู้วิจัยต้องเตรียมต้นฉบับบทความให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานของการประชุม ซี่งถ้าเป็นที่ประชุมระดับนานาชาติ จะมีวิธีการเตรียมต้นฉบับที่มีความละเอียด มีคู่มือประกอบเป็นเล่มแนบมาให้ปฏิบัติตาม เริ่มตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษ รูปแบบการอ้างอิง และอื่นๆอีกมากมาย…

5. หลังจากการนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมแล้ว ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจะมีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม และถ้าผลงานเข้าตามากๆก็จะมีโอกาสตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการในหนังสือ หรือ บทความวิชาการใน peer-reviewed journal ระดับนานาชาติต่อไป

6. สำหรับค่าใช้จ่าย โดยหลักๆจะมี ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งผู้เสนอผลงานสามารถขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้ ในบางกรณีทางผู้จัดก็จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงานในการประชุมนั้นๆ

7. สำหรับนักวิจัย การเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ มีแต่ได้ ได้ และได้ เช่น ได้สร้างคุณูปการให้กับแวดวงวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิชาการในสาขาเดียวกันทั่วโลก ได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ ได้สร้างเครือข่าย ได้เติบโต ได้ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของตัวเอง ได้ตระหนักรู้ว่าตนเองก็ทำได้ และอื่นๆอีกมากมาย..

8. ทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางไกล ไปเห็นโลกใบใหญ่ ตัวเราจะเล็กลง แต่ใจเราจะกว้างขึ้น “ตัวเล็กๆ รวมกับ ใจกว้างๆ เป็นหนึ่งคุณสมบัติที่ดีของนักวิจัยและนักวิชาการค่ะ”

‪#‎รายงานสดจากสนามบินสุวรรณภูมิ‬ ‪#‎แอดมินกำลังเตรียมขึ้นเครื่องไปอังกฤษ‬ ‪#‎เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยที่UniversityofOxford‬
หลังจากเสนอผลงานแล้ว แอดมินจะขออนุญาตแบกเป้ ท่องเกาะอังกฤษ ถิ่นเก่า
…ประมาณ 2 อาทิตย์ต่อจากนี้ คอยพบกับ “ก็แค่ปริญญาเอก” ฉบับประเทศอังกฤษ นะคะ

‪#‎เพจก็แค่ปริญญาเอก‬ ‪#‎justaphd

3 ความเห็น

  1. ขอเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะ ว่าตอนไปต้องขอวีซ่าประเภทไหนหรอคะ คือกำลังจะไปพรีเซนต์งานวิจัยที่อังกฤษ (conference จัดที่มหาวิทยาลัย) และจะอยู่เที่ยวต่อด้วยค่ะ ไม่แน่ใจว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาได้หรือไม่คะ หรือต้องขอเป็น Business-Academic คะ รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s