ศัพท์ปริญญาเอกวันละคำ ::: การเขียนธีสิส

 การเขียนธีสิส หมายถึง …
.

.

.

.

.

.

.

คิด จดจ่อ มีสติ สมาธิ จินตนาการ ตกผลึก เรียบเรียง เป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ตรอง เชื่อมโยง ละเอียดถี่ถ้วน สร้างแรงบันดาลใจ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน ชัดเจน มุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย กลั่นกรอง สำรวจ ตรวจสอบ ย้ำ ซ้ำ ทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา สร้างสรรค์ จรรโลงโลกมนุษย์ และ อื่นๆอีกมากมาย

คำอะไรนะช่างมีความหมายลึกซึ้ง และมากมาย ขนาดเน้ !!?&)£: €@!=_:¥£&?!?!!

#เพจก็แค่ปริญญาเอก #JustaPhd
Credit photo: from http://www.fashionmenow.co.uk

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s